آخرین سنگر آزادی (مجموعه مقالات میرجعفر پیشه وری در روزنامه حقیقت، ارگان اتحادیه عمومی کارگران ایران 1300 - 1301)[مجموعه تاریخ معاصر ایران/ 10]

گروه مولفان:
جعفر پیشه وری (نویسنده) | رحیم رئیس نیا (گردآورنده)

ناشر:
شیرازه کتاب ما

درباره کتاب:
آخرین سنگر آزادی (مجموعه مقالات میرجعفر پیشه وری در روزنامه حقیقت، ارگان اتحادیه عمومی کارگران ایران 1300 - 1301) [مجموعه تاریخ معاصر ایران/10] عنوان کتابی است از جعفر پیشه وری که در 520 صفحه و توسط انتشارات شیرازه کتاب ما در سال 1395 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب حزب های سیاسی است. از جعفر پیشه وری، کتاب نادره(گوینده) نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.