مادربزرگ جان فراموش کار پدربزرگ جان فراموش کار [روزهایی که پنج وجبی یک زرافه ی کوچولوی کوچولو بود/8]

گروه مولفان:
زهره پریرخ (نویسنده) | امیر خجسته (تصویرگر)

ناشر:
شرکت انتشارات سوره مهر

درباره کتاب:
مادربزرگ جان فراموش کار پدربزرگ جان فراموش کار [روزهایی که پنج وجبی یک زرافه ی کوچولوی کوچولو بود/8] عنوان کتابی است از زهره پریرخ که در 27 صفحه و توسط انتشارات شرکت انتشارات سوره مهر در سال 1393 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب داستان های حیوانات است. از زهره پریرخ، کتاب‌های روزهایی که پنج وجبی دیگر پنج وجبی نبود(شرکت انتشارات سوره مهر)، دایی جان ورزشکار(شرکت انتشارات سوره مهر)، زن عمو بیشتر و بیشتر(شرکت انتشارات سوره مهر)، خاله جان دلسوز(شرکت انتشارات سوره مهر)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.