پیامبر [مجموعه های قرآنی - زندگانی پیامبر اسلام (ص)]

گروه مولفان:
نقی سلیمانی (نویسنده) | رضا مکتبی (تصویرگر)

ناشر:
به نشر

درباره کتاب:
پیامبر [مجموعه های قرآنی - زندگانی پیامبر اسلام (ص)] عنوان کتابی است از نقی سلیمانی که در 90 صفحه و توسط انتشارات به نشر در سال 1388 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب داستان های مذهبی است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از نقی سلیمانی، کتاب‌های فرانکنشتاین(قدیانی)، دریا اسب من شده است(قدیانی)، دیوانه وار(افق)، همه نوع تعمیرات دماغ پذیرفته می شود(نیلوفر)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.