پیامبر [مجموعه های قرآنی - زندگانی پیامبر اسلام (ص)]

گروه مولفان:
نقی سلیمانی (نویسنده) | رضا مکتبی (تصویرگر)

ناشر:
به نشر

درباره کتاب:
پیامبر [مجموعه های قرآنی - زندگانی پیامبر اسلام (ص)] عنوان کتابی است از نقی سلیمانی که در 160 صفحه و توسط انتشارات به نشر در سال 1391 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب داستان های مذهبی است. از نقی سلیمانی، کتاب‌های فرانکنشتاین(قدیانی)، دریا اسب من شده است(قدیانی)، دیوانه وار(افق)، همه نوع تعمیرات دماغ پذیرفته می شود(نیلوفر)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.