تاریخ اندیشه سیاسی در ایران (ملاحظاتی در مبانی نظری)

مولف:
سید جواد طباطبایی (نویسنده)

ناشر:
مینوی خرد

درباره کتاب:
تاریخ اندیشه سیاسی در ایران (ملاحظاتی در مبانی نظری) عنوان کتابی است از سید جواد طباطبایی که در 420 صفحه و توسط انتشارات مینوی خرد در سال 1395 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب جامعه شناسی است. از سید جواد طباطبایی، کتاب‌های تأملی درباره ایران(مینوی خرد)، زوال اندیشه سیاسی در ایران(کویر)، درآمدی بر تاریخ اندیشه سیاسی در ایران(کویر)، فلسفه ایرانی و فلسفه تطبیقی(مینوی خرد)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.