تاریخ اندیشه سیاسی در ایران (ملاحظاتی در مبانی نظری)

مولف:
سید جواد طباطبایی (نویسنده)

ناشر:
مینوی خرد

درباره کتاب:
تاریخ اندیشه سیاسی در ایران (ملاحظاتی در مبانی نظری) عنوان کتابی است از سید جواد طباطبایی که در 420 صفحه و توسط انتشارات مینوی خرد در سال 1395 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب جامعه شناسی است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از سید جواد طباطبایی، کتاب‌های تأملی درباره ایران(مینوی خرد)، زوال اندیشه سیاسی در ایران(کویر)، درآمدی بر تاریخ اندیشه سیاسی در ایران(کویر)، فلسفه ایرانی و فلسفه تطبیقی(مینوی خرد)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.