صرفه جویی در مصرف آب

مولف:
شادی حامدی آزاد (مترجم)

ناشر:
شرکت انتشارات فنی ایران

درباره کتاب:
صرفه جویی در مصرف آب عنوان کتابی است با ترجمه شادی حامدی آزاد که در 32 صفحه و توسط انتشارات شرکت انتشارات فنی ایران در سال 1396 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب آب است.