مدیریت توسعه کشاورزی

مولف:
محمدصادق ابراهیمی (نویسنده)

ناشر:
آموخته

درباره کتاب:
مدیریت توسعه کشاورزی عنوان کتابی است از محمدصادق ابراهیمی که در 268 صفحه و توسط انتشارات آموخته در سال 1392 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب کشاورزی است. از محمدصادق ابراهیمی، کتاب مدیریت توسعه روستایی(آموخته) نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.