موسوعه کتاب الله و اهل البیت فی حدیث الثقلین (جلد سوم و چهارم)

مولف:
مدرسه الامام باقرالعلوم (نویسنده)

ناشر:
مدرسه الامام باقرالعلوم علیه السلام

درباره کتاب:
موسوعه کتاب الله و اهل البیت فی حدیث الثقلین (جلد سوم و چهارم) عنوان کتابی است از مدرسه الامام باقرالعلوم که در 1188 صفحه و توسط انتشارات مدرسه الامام باقرالعلوم علیه السلام در سال 1395 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب امامت است. از مدرسه الامام باقرالعلوم، کتاب موسوعه کتاب الله و اهل بیت فی حدیث ثقلین مدخل(مدرسه الامام باقرالعلوم علیه السلام) نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.