مدیریت توسعه روستایی

مولف:
محمدصادق ابراهیمی (گردآورنده)

ناشر:
آموخته

درباره کتاب:
مدیریت توسعه روستایی عنوان کتابی است از محمدصادق ابراهیمی که در 168 صفحه و توسط انتشارات آموخته در سال 1391 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب عمران روستایی است. از محمدصادق ابراهیمی، کتاب مدیریت توسعه کشاورزی(آموخته) نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
6,500 تومــان