مجموعه آزمون ها و فعالیت های عملکردی پایه سوم ابتدایی

گروه مولفان:
مریم شریف زاده (نویسنده) | رویا ابطحی فروشانی (نویسنده)

ناشر:
یارمانا

درباره کتاب:
مجموعه آزمون ها و فعالیت های عملکردی پایه سوم ابتدایی عنوان کتابی است از مریم شریف زاده که در 108 صفحه و توسط انتشارات یارمانا در سال 1393 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب آموزش ابتدایی است. از مریم شریف زاده، کتاب آموزش و ارزشیابی راهبردهای حل مساله(یارمانا) نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.