واژه نامه توصیفی بیومکانیک ورزشی

گروه مولفان:
یحیی سخنگویی (نویسنده) | زهره افشارمند (نویسنده)

ناشر:
شرکت تضامنی انتشاراتی حتمی و شرکا

درباره کتاب:
واژه نامه توصیفی بیومکانیک ورزشی عنوان کتابی است از زهره افشارمند که در 360 صفحه و توسط انتشارات شرکت تضامنی انتشاراتی حتمی و شرکا در سال 1393 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب زبان انگلیسی است. از زهره افشارمند، کتاب‌های حرکات اصلاحی در اسکولیوز(ورزش)، حرکات اصلاحی(شرکت تضامنی انتشاراتی حتمی و شرکا)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
تهیه این کتاب، یکروز به زمان معمول ارسال، اضافه خواهد کرد.

کتاب به سبد خرید شما اضافه شد.

مشاهده سبد خرید