روانشناسی تصویرسازی ذهنی در ورزش

گروه مولفان:
عهدیه یداله زاده (نویسنده) | مهلا حیدری (ویراستار) | افسانه نژاد غنی (ویراستار)

ناشر:
انتشارات حتمی

درباره کتاب:
روانشناسی تصویرسازی ذهنی در ورزش عنوان کتابی است از عهدیه یداله زاده که در 224 صفحه و توسط انتشارات انتشارات حتمی در سال 1393 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب ورزش است. از عهدیه یداله زاده، کتاب مبانی روانی - اجتماعی در تربیت بدنی(انتشارات حتمی) نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
تهیه این کتاب، یکروز به زمان معمول ارسال، اضافه خواهد کرد.

کتاب به سبد خرید شما اضافه شد.

مشاهده سبد خرید