روانشناسی تصویرسازی ذهنی در ورزش

گروه مولفان:
عهدیه یداله زاده (نویسنده) | مهلا حیدری (ویراستار) | افسانه نژاد غنی (ویراستار)

ناشر:
شرکت تضامنی انتشاراتی حتمی و شرکا

درباره کتاب:
روانشناسی تصویرسازی ذهنی در ورزش عنوان کتابی است از عهدیه یداله زاده که در 224 صفحه و توسط انتشارات شرکت تضامنی انتشاراتی حتمی و شرکا در سال 1393 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب ورزش است.
تهیه این کتاب، یکروز به زمان معمول ارسال، اضافه خواهد کرد.

کتاب به سبد خرید شما اضافه شد.

مشاهده سبد خرید