مدیرانه های ایرانی (سیری در جنبه های نظری و اجرایی مدیریت در تاریخ ایران)

مولف:
محمد ابراهیم محجوب (نویسنده)

ناشر:
لوح فکر

درباره کتاب:
مدیرانه های ایرانی (سیری در جنبه های نظری و اجرایی مدیریت در تاریخ ایران) عنوان کتابی است از محمد ابراهیم محجوب که در 228 صفحه و توسط انتشارات لوح فکر در سال 1395 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب مدیریت است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از محمد ابراهیم محجوب، کتاب‌های برادرکشی(آمون)، چرا چیزها می شکنند(نشر نی)، از چشم سیمرغ(نشر نی)، جستارهایی در مدیریت(نشر نی)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.

کتاب به سبد خرید شما اضافه شد.

مشاهده سبد خرید