داستان پیامبران در کلیات شمس (شرح و تفسیر عرفانی داستانها در غزلهای مولوی)

گروه مولفان:
تقی پورنامداریان (نویسنده) | جلال الدین بن محمدبن محمد مولوی (نویسنده)

ناشر:
پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

درباره کتاب:
داستان پیامبران در کلیات شمس (شرح و تفسیر عرفانی داستانها در غزلهای مولوی) عنوان کتابی است از تقی پورنامداریان که در 850 صفحه و توسط انتشارات پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی در سال 1392 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب پیامبران در ادبیات است. از تقی پورنامداریان، کتاب‌های درآمدی بر روایت شناسی(سیاهرود)، داستان پیامبران در کلیات شمس(سخن)، عقل سرخ(سخن)، رمز و داستان های رمزی در ادب فارسی(شرکت انتشارات علمی و فرهنگی)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.

کتاب به سبد خرید شما اضافه شد.

مشاهده سبد خرید