رنسانس اقتصادی آلمان (درس هایی از اقتصاد آلمان ...)

گروه مولفان:
جک یوئینگ (نویسنده) | محمد ابراهیم محجوب (مترجم)

ناشر:
شرکت چاپ و نشر بازرگانی

درباره کتاب:
رنسانس اقتصادی آلمان (درس هایی از اقتصاد آلمان ...) عنوان کتابی است از جک یوئینگ با ترجمه‌ی محمد ابراهیم محجوب که در 216 صفحه و توسط انتشارات شرکت چاپ و نشر بازرگانی در سال 1395 به چاپ رسیده است. این کتاب ترجمه‌ای است از Germany's economic renaissance: lessons for the United States، 2014. موضوع اصلی این کتاب سیاست صنعتی است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.