بیست و پنج سال در ایران چه گذشت؟ (از بازرگان تا خاتمی)

مولف:
داود علی بابائی (نویسنده)

ناشر:
امید فردا

درباره کتاب:
بیست و پنج سال در ایران چه گذشت؟ (از بازرگان تا خاتمی) عنوان کتابی است از داود علی بابائی که در 368 صفحه و توسط انتشارات امید فردا در سال 1384 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب ایران است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از داود علی بابائی، کتاب‌های برگزیده ای از قصه های قرآنی(امید فردا)، فکرم در آسمان با هواپیما تصادف کرد(امید فردا)، سیاه کاغذهای سیاسی و تاریخی(امید فردا)، پیرامون گفته ها و ناگفته ها(امید فردا)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.