گوللی

گروه مولفان:
صمد رحمانی خیاوی (نویسنده) | لیلی موحد (نویسنده)

ناشر:
شایسته

درباره کتاب:
گوللی عنوان کتابی است از صمد رحمانی خیاوی که در 250 صفحه و توسط انتشارات شایسته در سال 1396 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب داستان های ترکی است. از صمد رحمانی خیاوی، کتاب درآمدی بر ادبیات داستانی معاصر جمهوری آذربایجان(دنیای نو) نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.