حرکت درمانی (با تأکید بر کف پای صاف و ناهنجاریهای ستون فقرات)

گروه مولفان:
ابوالفضل عزیزآبادی فراهانی (نویسنده) | کیوان شعبانی مقدم (نویسنده)

ناشر:
شرکت تضامنی انتشاراتی حتمی و شرکا

درباره کتاب:
حرکت درمانی (با تأکید بر کف پای صاف و ناهنجاریهای ستون فقرات) عنوان کتابی است از ابوالفضل عزیزآبادی فراهانی که در 136 صفحه و توسط انتشارات شرکت تضامنی انتشاراتی حتمی و شرکا در سال 1395 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب صافی کف پا است. از ابوالفضل عزیزآبادی فراهانی، کتاب‌های راهنمای جامع زبان تخصصی(بامداد کتاب)، حقوق ورزشی(شرکت تضامنی انتشاراتی حتمی و شرکا)، SPSS در تربیت بدنی(شرکت تضامنی انتشاراتی حتمی و شرکا)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
تهیه این کتاب، یکروز به زمان معمول ارسال، اضافه خواهد کرد.

کتاب به سبد خرید شما اضافه شد.

مشاهده سبد خرید
قیمت کتاب
15,000 تومــان