English for the students of management

مولف:
فرهاد مشفقی (نویسنده)

ناشر:
سمت

درباره کتاب:
English for the students of management عنوان کتابی است از فرهاد مشفقی که در 220 صفحه و توسط انتشارات سمت در سال 1391 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب زبان انگلیسی است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از فرهاد مشفقی، کتاب‌های راهنمای زبان انگلیسی برای دانشجویان رشته مدیریت(موسسه کتاب مهربان نشر)، راهنمای جامع انگلیسی برای دانشجویان رشته ی مدیریت(دانش پرور)، English for students of management 3(سمت)، راهنمای کامل انگلیسی برای دانشجویان رشته علوم اجتماعی (1)(آییژ)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.