ایستگاه های فشار قوی با ایزولاسیون گاز (ایستگاه های نوع GIS)[شرکت مهندسی فرانیرو/ 21]

مولف:
طهماسبقلی شاهرخشاهی (نویسنده)

ناشر:
کاوش پرداز

درباره کتاب:
ایستگاه های فشار قوی با ایزولاسیون گاز (ایستگاه های نوع GIS) [شرکت مهندسی فرانیرو/21] عنوان کتابی است از طهماسبقلی شاهرخشاهی که در 459 صفحه و توسط انتشارات کاوش پرداز در سال 1388 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب برق است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از طهماسبقلی شاهرخشاهی، کتاب‌های رله های حفاظتی دیجیتال در شبکه های توزیع و فوق توزیع(کاوش پرداز)، انتقال انرژی به فواصل دور کتاب دوم(کاوش پرداز)، حفاظت تجهیزات فشار قوی کتاب سوم(کاوش پرداز)، رله های حفاظتی در خطوط انتقال انرژی(کاوش پرداز)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
7,000 تومــان