ریاضیات مهندسی پیشرفته (با تاکید بر حل مساله)[علوی/ 300]

گروه مولفان:
مریم خادمی (نویسنده) | سارا احمدی (نویسنده) | علیرضا خمسه (نویسنده)

ناشر:
علوی

درباره کتاب:
ریاضیات مهندسی پیشرفته (با تاکید بر حل مساله) [علوی/300] عنوان کتابی است از سارا احمدی که در 304 صفحه و توسط انتشارات علوی در سال 1392 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب ریاضیات مهندسی است. از سارا احمدی، کتاب جامعه، سیاست و فرهنگ در ایران(علم) نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.