اقتصادسنجی مالی (با رویکرد مدلسازی، سری های زمانی، شبکه های عصبی و پانل دیتا)

گروه مولفان:
علی رضایار (نویسنده) | محمود علی نژاد (نویسنده)

ناشر:
ناقوس

درباره کتاب:
اقتصادسنجی مالی (با رویکرد مدلسازی، سری های زمانی، شبکه های عصبی و پانل دیتا) عنوان کتابی است از علی رضایار که در 264 صفحه و توسط انتشارات ناقوس در سال 1392 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب امورمالی است. از علی رضایار، کتاب تجزیه و تحلیل تکنیکال مالی(ناقوس) نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.