راهنمای جامع برگزیده متون ادب فارسی [سری مجموعه کتاب های کمک آموزشی]

گروه مولفان:
مصطفی دشتی (نویسنده) | جلیل تجلیل (نویسنده)

ناشر:
نیک پی

درباره کتاب:
راهنمای جامع برگزیده متون ادب فارسی [سری مجموعه کتاب های کمک آموزشی] عنوان کتابی است از جلیل تجلیل که در 330 صفحه و توسط انتشارات نیک پی در سال 1391 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب ادبیات فارسی است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از جلیل تجلیل، کتاب‌های معانی و بیان(مرکز نشر دانشگاهی)، برگزیده متون ادب فارسی(مرکز نشر دانشگاهی)، راهنمای جامع برگزیده متون ادب فارسی(فرهنگ روز)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
11,000 تومــان