فرهنگ لغات و اصطلاحات تخصصی مدیریت (اصطلاحات-لغات تخصصی-واژه های اختصاصی)[مجموعه کتاب های جیبی همراه]

مولف:
یعقوب نماینده (نویسنده)

ناشر:
صفار

درباره کتاب:
فرهنگ لغات و اصطلاحات تخصصی مدیریت (اصطلاحات-لغات تخصصی-واژه های اختصاصی) [مجموعه کتاب های جیبی همراه] عنوان کتابی است از یعقوب نماینده که در 447 صفحه و توسط انتشارات صفار در سال 1392 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب زبان انگلیسی است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از یعقوب نماینده، کتاب‌های فرهنگ لغات و اصطلاحات تخصصی دریانوردی(صفار)، فرهنگ لغات و اصطلاحات تخصصی مهندسی صنایع(صفار)، فرهنگ لغات و اصطلاحات تخصصی هوانوردی(صفار)، فرهنگ لغات و اصطلاحات تخصصی مکانیک(صفار)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.