ساختمان های گسسته (کتاب درسی دانشگاهی با ویژگی های اصول و مفاهیم ساختمان های گسسته با زبان ساده طبق سرفصل های مصوبه دانشگاهی، ...)

مولف:
مناف شریف زاده (نویسنده)

ناشر:
شریف زاده

درباره کتاب:
ساختمان های گسسته (کتاب درسی دانشگاهی با ویژگی های اصول و مفاهیم ساختمان های گسسته با زبان ساده طبق سرفصل های مصوبه دانشگاهی، ...) عنوان کتابی است از مناف شریف زاده که در 424 صفحه و توسط انتشارات شریف زاده در سال 1392 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب علوم کامپیوتر است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از مناف شریف زاده، کتاب‌های مبانی و کاربرد کامپیوتر(شریف زاده)، گرافیک کامپیوتری(شریف زاده)، آموزش اصولی و کاربردی برنامه نویسی به زبان ++C(شریف زاده)، آموزش اصولی و کاربردی برنامه نویسی به زبان ++C(شریف زاده)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.