MBA (تخصصی، کتاب جامع ارشد)

گروه مولفان:
بهاره وحیدپور (نویسنده) | حیدر ترجمان (نویسنده) | آزاده نادعلی (نویسنده)

ناشر:
آراه

درباره کتاب:
MBA (تخصصی، کتاب جامع ارشد) عنوان کتابی است از بهاره وحیدپور که در 448 صفحه و توسط انتشارات آراه در سال 1392 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب دانشگاه ها و مدارس عالی است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.