English for the students of industrial engineering -جلد 3 (industrial systems analysis)

مولف:
محمد فلاحی مقیمی (نویسنده)

ناشر:
سمت

درباره کتاب:
English for the students of industrial engineering -جلد3 (industrial systems analysis) عنوان کتابی است از محمد فلاحی مقیمی که در 160 صفحه و توسط انتشارات سمت در سال 1392 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب زبان انگلیسی است. از محمد فلاحی مقیمی، کتاب‌های راهنمای کامل انگلیسی برای دانشجویان رشته مهندسی صنایع (3)(جاودانه)، راهنمای جامع انگلیسی برای دانشجویان مهندسی صنایع(علم و دانش)، راهنمای انگلیسی برای دانشجویان رشته مهندسی صنایع(اندیشمندان یزد)، راهنمای کامل زبان انگلیسی(تدوین)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.