English for the Students of industrial management

مولف:
مسعود کسایی (نویسنده)

ناشر:
سمت

درباره کتاب:
English for the Students of industrial management عنوان کتابی است از مسعود کسایی که در 202 صفحه و توسط انتشارات سمت در سال 1390 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب زبان انگلیسی است. از مسعود کسایی، کتاب‌های مقابله موفقیت آمیز با استرس(همشهری)، چگونه سخنرانی جذاب ارائه کنیم(همشهری)، چگونه بین کار و خانواده توازن ایجاد کنیم(همشهری)، مدیریت تولید و عملیات(سمت)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.