English for the Students of industrial management

مولف:
مسعود کسایی (نویسنده)

ناشر:
سمت

درباره کتاب:
English for the Students of industrial management عنوان کتابی است از مسعود کسایی که در 202 صفحه و توسط انتشارات سمت در سال 1390 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب زبان انگلیسی است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از مسعود کسایی، کتاب‌های مقابله موفقیت آمیز با استرس(همشهری)، چگونه سخنرانی جذاب ارائه کنیم(همشهری)، چگونه بین کار و خانواده توازن ایجاد کنیم(همشهری)، مدیریت تولید و عملیات(سمت)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.