Readings for general English

مولف:
فریده پورگیو (نویسنده)

ناشر:
سمت

درباره کتاب:
Readings for general English عنوان کتابی است از فریده پورگیو که در 114 صفحه و توسط انتشارات سمت در سال 1392 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب زبان انگلیسی است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از فریده پورگیو، کتاب‌های راهنمای جامع خواندن متون انگلیسی عمومی(فرهنگ روز)، راهنمای کامل خواندن متون انگلیسی عمومی(آییژ)، خواندن و درک مفاهیم 3(سمت)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.