Readings for general English

مولف:
فریده پورگیو (نویسنده)

ناشر:
سمت

درباره کتاب:
Readings for general English عنوان کتابی است از فریده پورگیو که در 114 صفحه و توسط انتشارات سمت در سال 1392 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب زبان انگلیسی است. از فریده پورگیو، کتاب‌های راهنمای جامع خواندن متون انگلیسی عمومی(فرهنگ روز)، راهنمای کامل خواندن متون انگلیسی عمومی(آییژ)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.