تشریح کامل مسائل تحلیل مهندسی مدار -جلد 1

گروه مولفان:
وحید علم بیگی (نویسنده) | ویلیام هارت هیت (نویسنده) | جک الزورث کمرلی (نویسنده)

ناشر:
ناقوس

درباره کتاب:
تشریح کامل مسائل تحلیل مهندسی مدار -جلد1 عنوان کتابی است از وحید علم بیگی که در 528 صفحه و توسط انتشارات ناقوس در سال 1387 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب مدارهای برقی است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از وحید علم بیگی، کتاب‌های تشریح کامل مسایل طراحی دیجیتال(دانشگاهی کیان)، تشریح کامل مسایل تحلیل مهندسی مدار(ناقوس)، تشریح کامل مسائل طراحی دیجیتال(دانشگاهی کیان)، تشریح کامل مسایل تحلیل مهندسی مدار(ناقوس)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.