طراحی دیجیتال (مدار منطقی)

گروه مولفان:
ام. موریس مانو (نویسنده) | حسن سید رضی (مترجم) | فرهاد ارومچیان (مترجم)

ناشر:
ناقوس

درباره کتاب:
طراحی دیجیتال (مدار منطقی) عنوان کتابی است از ام. موریس مانو با ترجمه‌ی حسن سید رضی که در 583 صفحه و توسط انتشارات ناقوس در سال 1392 به چاپ رسیده است. این کتاب ترجمه‌ای است از Digital design.. موضوع اصلی این کتاب طراحی منطقی است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از ام. موریس مانو، کتاب‌های تشریح کامل مسایل طراحی دیجیتال مدار منطقی موریس مانو(وینا)، راهنمای مسایل طراحی دیجیتال(انتشارات خراسان)، تشریح کامل مسایل طراحی دیجیتال(دانشگاهی کیان)، تشریح کامل مسایل طراحی دیجیتال مدار منطقی(پیام پویا)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.