چگونه سهام سود آور انتخاب کنیم؟ (همراه با تجربیات سرمایه گذاران بزرگ دنیا)

گروه مولفان:
قربان برارنیا ادبی (نویسنده) | محمد روشندل (نویسنده)

ناشر:
چالش

درباره کتاب:
چگونه سهام سود آور انتخاب کنیم؟ (همراه با تجربیات سرمایه گذاران بزرگ دنیا) عنوان کتابی است از قربان برارنیا ادبی که در 318 صفحه و توسط انتشارات چالش در سال 1389 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب سهام است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از قربان برارنیا ادبی، کتاب‌های برنامه ریزی استراتژیک در سازمان های دولتی، عمومی و غیرانتفاعی(آریانا قلم)، راهنمای جامع کاهش هزینه ها(دانشیار)، برنامه ریزی استراتژیک در سازمان های عمومی و غیرانتفاعی(آریانا قلم)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
14,000 تومــان