هیدروژن (تولید، ذخیره سازی و ایمنی)

گروه مولفان:
رسول عبداله میرزایی (نویسنده) | محمدحسین ممجد (نویسنده)

ناشر:
دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی

درباره کتاب:
هیدروژن (تولید، ذخیره سازی و ایمنی) عنوان کتابی است از رسول عبداله میرزایی که در 207 صفحه و توسط انتشارات دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی در سال 1388 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب پیل های سوختی است. از رسول عبداله میرزایی، کتاب‌های راهنمای پایه برای تجزیه شیمیایی در آزمایشگاه(دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی)، کندو کاوی در مفهوم آنتروپی(دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
3,200 تومــان