هیدروژن (تولید، ذخیره سازی و ایمنی)

گروه مولفان:
رسول عبداله میرزایی (نویسنده) | محمدحسین ممجد (نویسنده)

ناشر:
دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی

درباره کتاب:
هیدروژن (تولید، ذخیره سازی و ایمنی) عنوان کتابی است از رسول عبداله میرزایی که در 207 صفحه و توسط انتشارات دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی در سال 1388 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب پیل های سوختی است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از رسول عبداله میرزایی، کتاب‌های راهنمای پایه برای تجزیه شیمیایی در آزمایشگاه(دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی)، کندو کاوی در مفهوم آنتروپی(دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
3,200 تومــان