مجموعه سوالات کنکور کارشناسی ارشد مهندسی برق و حل آنها 1383-1375 -جلد 2

مولف:
پرویز جبه دار مارالانی (نویسنده)

ناشر:
موسسه چاپ و انتشارات دانشگاه تهران

درباره کتاب:
مجموعه سوالات کنکور کارشناسی ارشد مهندسی برق و حل آنها 1383-1375 -جلد2 عنوان کتابی است از پرویز جبه دار مارالانی که در 1512 صفحه و توسط انتشارات موسسه چاپ و انتشارات دانشگاه تهران در سال 1392 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب دانشگاه ها و مدارس عالی است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از پرویز جبه دار مارالانی، کتاب‌های مدارهای الکتریکی(دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی)، نظریه اساسی مدارها و شبکه ها(موسسه چاپ و انتشارات دانشگاه تهران)، نظریه اساسی مدارها و شبکه ها(موسسه چاپ و انتشارات دانشگاه تهران)، مهندسی کنترل نوین(جاودان خرد)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.