روان سجی (سنجش و اندازه گیری در روانشناسی و علوم تربیتی)[کتاب ارشد، مجموعه روانشناسی، علوم تربیتی و مشاوره]

مولف:
نصرالله فرجی (نویسنده)

ناشر:
پوران پژوهش

درباره کتاب:
روان سجی (سنجش و اندازه گیری در روانشناسی و علوم تربیتی) [کتاب ارشد، مجموعه روانشناسی، علوم تربیتی و مشاوره] عنوان کتابی است از نصرالله فرجی که در 440 صفحه و توسط انتشارات پوران پژوهش در سال 1390 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب دانشگاه ها و مدارس عالی است. از نصرالله فرجی، کتاب آمار توصیفی و استنباطی(پوران پژوهش) نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.