حسابداری صنعتی 1 [کتاب ارشد، مجموعه مدیریت و حسابداری]

مولف:
محسن رحیمی (نویسنده)

ناشر:
پوران پژوهش

درباره کتاب:
حسابداری صنعتی 1 [کتاب ارشد، مجموعه مدیریت و حسابداری] عنوان کتابی است از محسن رحیمی که در 394 صفحه و توسط انتشارات پوران پژوهش در سال 1392 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب دانشگاه ها و مدارس عالی است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از محسن رحیمی، کتاب‌های ریاضیات گسسته(خوشخوان)، حسابداری صنعتی 3(پوران پژوهش)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.