زمینه جامعه شناسی

گروه مولفان:
ویلیام فیلدینگ آگ برن (نویسنده) | مایر فرانسیس نیم کف (نویسنده) | امیرحسین آریانپور (مترجم)

ناشر:
گستره

درباره کتاب:
زمینه جامعه شناسی عنوان کتابی است از ویلیام فیلدینگ آگ برن با ترجمه‌ی امیرحسین آریانپور که در 540 صفحه و توسط انتشارات گستره در سال 1388 به چاپ رسیده است. این کتاب ترجمه‌ای است از Sociology. موضوع اصلی این کتاب جامعه شناسی است.
قیمت کتاب
25,000 تومــان
موضوعات کتاب
جامعه شناسی