فرهنگ لغات و اصطلاحات تخصصی برق [مجموعه کتاب های جیبی همراه]

گروه مولفان:
یعقوب نماینده (مترجم) | داود شکوهی نیا (گردآورنده و مترجم)

ناشر:
صفار

درباره کتاب:
فرهنگ لغات و اصطلاحات تخصصی برق [مجموعه کتاب های جیبی همراه] عنوان کتابی است با ترجمه یعقوب نماینده که در 288 صفحه و توسط انتشارات صفار در سال 1392 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب زبان انگلیسی است.