تجربیاتی در زمینه استقرار سیستم مدیریت کیفیت (ISO 9001-2000)

مولف:
فاطمه کاردان (نویسنده)

ناشر:
مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران

درباره کتاب:
تجربیاتی در زمینه استقرار سیستم مدیریت کیفیت (ISO 9001-2000) عنوان کتابی است از فاطمه کاردان که در 176 صفحه و توسط انتشارات مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران در سال 1391 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب کنترل کیفی است. از فاطمه کاردان، کتاب مهندسی فعالیت های سوپر 5S در سازمان(مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران) نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.