English for the students of chemistry

گروه مولفان:
کاظم میرجلیلی (نویسنده) | مهشید روشنی (نویسنده)

ناشر:
سمت

درباره کتاب:
English for the students of chemistry عنوان کتابی است از کاظم میرجلیلی که در 312 صفحه و توسط انتشارات سمت در سال 1391 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب زبان انگلیسی است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از کاظم میرجلیلی، کتاب‌های صراحت و صداقت امام علی (ع) در سیاست و حکومت(دانشگاه یزد)، راهنمای کامل انگلیسی برای دانشجویان رشته شیمی(زانیس)، راهنمای کامل انگلیسی برای دانشجویان رشته شیمی(دانشجو)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.