English for the students of Business administration

مولف:
محمد علی بابایی زکلیکی (نویسنده)

ناشر:
سمت

درباره کتاب:
English for the students of Business administration عنوان کتابی است از محمد علی بابایی زکلیکی که در 149 صفحه و توسط انتشارات سمت در سال 1390 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب زبان انگلیسی است. از محمد علی بابایی زکلیکی، کتاب بازاریابی بین المللی(سمت) نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.