English for the students of Business administration

مولف:
محمد علی بابایی زکلیکی (نویسنده)

ناشر:
سمت

درباره کتاب:
English for the students of Business administration عنوان کتابی است از محمد علی بابایی زکلیکی که در 149 صفحه و توسط انتشارات سمت در سال 1390 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب زبان انگلیسی است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از محمد علی بابایی زکلیکی، کتاب‌های بازاریابی بین المللی(سمت)، خودشناسی مدیران(موسسه تحقیقات و آموزش مدیریت وابسته به وزارت نیرو)، دستنامه توسعه مدیران(سرآمد (وابسته به موسسه مطالعات بهروری منابع انسانی))، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.