هیدرودینامیک -جلد 2

گروه مولفان:
حسن احمدی (نویسنده) | فرهنگ راد (نویسنده)

ناشر:
موسسه چاپ و انتشارات دانشگاه تهران

درباره کتاب:
هیدرودینامیک -جلد2 عنوان کتابی است از حسن احمدی که در 896 صفحه و توسط انتشارات موسسه چاپ و انتشارات دانشگاه تهران در سال 1391 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب هیدرودینامیک است. از حسن احمدی، کتاب‌های حیات هوشمند در کائنات(مازیار)، کاغذهای خط خطی(موسسه انتشارات امیرکبیر)، پس از پاییز(موسسه انتشارات امیرکبیر)، مینا و پلنگ(موسسه انتشارات امیرکبیر)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
32,000 تومــان
موضوعات کتاب
هیدرودینامیک