هیدرودینامیک -جلد 2

گروه مولفان:
حسن احمدی (نویسنده) | فرهنگ راد (نویسنده)

ناشر:
موسسه چاپ و انتشارات دانشگاه تهران

درباره کتاب:
هیدرودینامیک -جلد2 عنوان کتابی است از حسن احمدی که در 896 صفحه و توسط انتشارات موسسه چاپ و انتشارات دانشگاه تهران در سال 1391 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب هیدرودینامیک است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از حسن احمدی، کتاب‌های حیات هوشمند در کائنات(مازیار)، کاغذهای خط خطی(موسسه انتشارات امیرکبیر)، پس از پاییز(موسسه انتشارات امیرکبیر)، مینا و پلنگ(موسسه انتشارات امیرکبیر)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
32,000 تومــان
موضوعات کتاب
هیدرودینامیک