حل المسائل حسابداری عمومی تکمیلی و نمونه سؤالات آزمون

گروه مولفان:
شهرام روزبهانی (نویسنده) | حامد حیدریان (نویسنده) | علیرضا قوامی بهفر (نویسنده)

ناشر:
نگاه دانش

درباره کتاب:
حل المسائل حسابداری عمومی تکمیلی و نمونه سؤالات آزمون عنوان کتابی است از شهرام روزبهانی که در 424 صفحه و توسط انتشارات نگاه دانش در سال 1391 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب حسابداری است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از شهرام روزبهانی، کتاب‌های مامور خرید(نگاه دانش)، رایانه کار حسابداری مالی(نگاه دانش)، حسابداری عمومی تکمیلی(موسسه فرازاندیش سبز)، حسابداری حقوق و دستمزد(موسسه فرازاندیش سبز)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
10,000 تومــان