حل المسائل حسابداری عمومی تکمیلی و نمونه سؤالات آزمون

گروه مولفان:
شهرام روزبهانی (نویسنده) | حامد حیدریان (نویسنده) | علیرضا قوامی بهفر (نویسنده)

ناشر:
نگاه دانش

درباره کتاب:
حل المسائل حسابداری عمومی تکمیلی و نمونه سؤالات آزمون عنوان کتابی است از شهرام روزبهانی که در 424 صفحه و توسط انتشارات نگاه دانش در سال 1391 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب حسابداری است. از شهرام روزبهانی، کتاب‌های مامور خرید(نگاه دانش)، رایانه کار حسابداری مالی(نگاه دانش)، حسابداری عمومی تکمیلی(موسسه فرازاندیش سبز)، حسابداری حقوق و دستمزد(موسسه فرازاندیش سبز)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
10,000 تومــان