ساماندهی محیط کار و منزل براساسی سیستم 5S

مولف:
ناصر صادقی فرد (گردآورنده)

ناشر:
مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران

درباره کتاب:
ساماندهی محیط کار و منزل براساسی سیستم 5S عنوان کتابی است از ناصر صادقی فرد که در 231 صفحه و توسط انتشارات مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران در سال 1391 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب مدیریت است. از ناصر صادقی فرد، کتاب سیستم مدیریت یکپارچه IMS(مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران) نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.