ساماندهی محیط کار و منزل براساسی سیستم 5S

مولف:
ناصر صادقی فرد (گردآورنده)

ناشر:
مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران

درباره کتاب:
ساماندهی محیط کار و منزل براساسی سیستم 5S عنوان کتابی است از ناصر صادقی فرد که در 231 صفحه و توسط انتشارات مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران در سال 1391 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب مدیریت است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از ناصر صادقی فرد، کتاب‌های سیستم مدیریت یکپارچه IMS(مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران)، اصول مدیریت و تئوری سازمان(مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران)، سیستم و مدل هفت سین آراستگی 7S(مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.