مهندسی فعالیت های سوپر 5S در سازمان

گروه مولفان:
کازوئو تسوچیا (نویسنده) | فاطمه کاردان (مترجم)

ناشر:
مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران

درباره کتاب:
مهندسی فعالیت های سوپر 5S در سازمان عنوان کتابی است از کازوئو تسوچیا با ترجمه‌ی فاطمه کاردان که در 98 صفحه و توسط انتشارات مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران در سال 1381 به چاپ رسیده است. این کتاب ترجمه‌ای است از Super 5S in for everyone: a nation grows with improved productivity.. موضوع اصلی این کتاب کیفیت فراگیر است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.