7 آزمون ارشد مهندسی کامپیوتر 1391 - 1385 (سوالات با پاسخ های تشریحی)[چند آزمون ارشد]

مولف:
هادی یوسفی (نویسنده)

ناشر:
پوران پژوهش

درباره کتاب:
7 آزمون ارشد مهندسی کامپیوتر 1391 - 1385 (سوالات با پاسخ های تشریحی) [چند آزمون ارشد] عنوان کتابی است از هادی یوسفی که در 555 صفحه و توسط انتشارات پوران پژوهش در سال 1391 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب دانشگاه ها و مدارس عالی است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از هادی یوسفی، کتاب‌های ساختمان گسسته(پوران پژوهش)، ساختمان داده ها و الگوریتم ها(پوران پژوهش)، مدار منطقی(پوران پژوهش)، محاسبات عددی(پوران پژوهش)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.