راهنمای انگلیسی برای دانشجویان رشته های مخابرات، برق، الکترونیک و کنترل

گروه مولفان:
عبدالحمید حاجیان (نویسنده) | منوچهر حقانی (نویسنده)

ناشر:
دانشجو

درباره کتاب:
راهنمای انگلیسی برای دانشجویان رشته های مخابرات، برق، الکترونیک و کنترل عنوان کتابی است از عبدالحمید حاجیان که در 266 صفحه و توسط انتشارات دانشجو در سال 1392 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب زبان انگلیسی است. از عبدالحمید حاجیان، کتاب قشنگترین اسمهای ایرانی(هانی) نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.