آمار و احتمال (کاربرد آن در اقتصاد)

مولف:
هادی رنجبران (نویسنده)

ناشر:
اثبات

درباره کتاب:
آمار و احتمال (کاربرد آن در اقتصاد) عنوان کتابی است از هادی رنجبران که در 689 صفحه و توسط انتشارات اثبات در سال 1391 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب دانشگاه ها و مدارس عالی است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از هادی رنجبران، کتاب‌های آمار و احتمال کاربرد آن در مدیریت و حسابداری(اثبات)، آمار و احتمال و کاربرد آن در اقتصاد(اثبات)، ریاضیات(اثبات)، آمار و احتمال(اثبات)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.