بررسی فنی و اقتصادی پروژه های معدنی (اقتصاد معدن)

مولف:
علی فضلوی (نویسنده)

ناشر:
سایه گستر

درباره کتاب:
بررسی فنی و اقتصادی پروژه های معدنی (اقتصاد معدن) عنوان کتابی است از علی فضلوی که در 245 صفحه و توسط انتشارات سایه گستر در سال 1391 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب اقتصاد مهندسی است. از علی فضلوی، کتاب بررسی فنی و اقتصادی پروژه های معدنی(سایه گستر) نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.