English for the students of engineering drawing

مولف:
حمید عسکری کرمانی (نویسنده)

ناشر:
سمت

درباره کتاب:
English for the students of engineering drawing عنوان کتابی است از حمید عسکری کرمانی که در 332 صفحه و توسط انتشارات سمت در سال 1391 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب زبان انگلیسی است. از حمید عسکری کرمانی، کتاب‌های راهنمای انگلیسی مکانیک خودرو(جوان)، راهنمای انگلیسی برای دانشجویان رشته مکانیک خودرو(سرود اندیشه)، انگلیسی برای دانشجویان رشته مکانیک خودرو(سمت)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.