English for the students of engineering drawing

مولف:
حمید عسکری کرمانی (نویسنده)

ناشر:
سمت

درباره کتاب:
English for the students of engineering drawing عنوان کتابی است از حمید عسکری کرمانی که در 332 صفحه و توسط انتشارات سمت در سال 1391 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب زبان انگلیسی است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از حمید عسکری کرمانی، کتاب‌های راهنمای انگلیسی مکانیک خودرو(جوان)، راهنمای انگلیسی برای دانشجویان رشته مکانیک خودرو(سرود اندیشه)، انگلیسی برای دانشجویان رشته مکانیک خودرو(سمت)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.